Pokazywanie 1 Wynik(i)
whiteboard, man, presentation-849812.jpg

Jak w 2 minuty analizuję dowolne dane tabelaryczne?

Dzisiaj przedstawię, jak w prosty i szybki sposób można przeanalizować (niemal) dowolne dane tabelaryczne za pomocą Jupyter notebooka i biblioteki Pandas profiling w Pythonie. Niezależnie, co jest celem naszej predykcji, przed zbudowaniem jakiegokolwiek modelu Machine Learning potrzebujemy przeanalizować dane. Załóżmy, że mamy dane w postaci tabelarycznej w jednej tabeli, gdzie w wierszach są poszczególne elementy …